Medewerkerwaarden

VZVZ vervult ten behoeve van het zorgveld drie belangrijke functies. Dit vraagt om een gedragsstijl die hierbij ook passend is. De drie functies zijn:

1. Expertisecentrum voor interoperabiliteit;

2. Netwerkcoördinatie-organisatie;

3. Ontwikkelaar en beheerder van verschillende Afsprakenstelsels en generieke voorzieningen.