Programmamanager / Kwartiermaker MedMij (a.i.)

32 - 40 uur
wo
Hybride - Den Haag
Sluitingsdatum:
Solliciteer direct
Bij VZVZ organiseren wij programma’s die bijdragen aan het uitwisselen van medische gegevens in de zorg en de verandering die hiervoor nodig is. Programma’s met grote maatschappelijke relevantie binnen complexe omgevingen. Voor de doorontwikkeling en invoering van MedMij zijn wij op zoek naar een programmamanager / kwartiermaker die boven alles in staat is om te verbinden en daarbij stevig in de eigen rol blijft staan. Het programma heeft een initiële duur van zes maanden. Je inspireert tot samenwerking, met de maatschappelijke belangen en doelstellingen voor ogen. Voor deze rol heb je aantoonbaar ervaring met complexe verandertrajecten in omgevingen waar veel stakeholders sterke invloed uitoefenen en niet in hiërarchische verhouding staan tot elkaar. Wil jij je inzetten voor deze uitdaging? Wij horen graag jouw verhaal!

Programma MedMij

Voor het veilig uitwisselen van medische gegevens tussen zorgaanbieders en de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt is een breed gedragen afsprakenstelsel nodig tussen verschillende belanghebbende; MedMij. Stichting MedMij is initiatiefnemer en beoordeelt of deelnemers het MedMij-label mogen dragen. Stichting MedMij werkt samen met Nictiz en VZVZ om het afsprakenstelsel en de informatiestandaarden te beheren en door te ontwikkelen. Ook spelen Nictiz en VZVZ een belangrijke rol bij het kwalificatie- en acceptatietraject dat partijen moeten doorlopen om deelnemer te kunnen worden.

In de eerste fase is het afsprakenstelsel ontwikkeld, beproefd en landelijk uitgerold. Hier is veel geleerd. Voor een succesvol vervolg zijn veranderingen nodig in het stelsel, in de aanpak en in bij de uitvoeringsorganisaties zoals VZVZ. Deze aanbevelingen zijn samengebracht onder de titel ‘MedElkaar’.

De belangrijkste veranderingen liggen op het vlak van het ontwerp van het stelsel, de inrichting van het hele beheer rond MedMij (regievoering op de kwaliteit), de samenwerking met de opdrachtgever Stichting MedMij en andere stakeholders, zoals de Patiëntenfederatie en Nictiz. De programmamanager zal in de komende maanden de transitie naar MedMij 2.0 vormgeven vanuit het perspectief van de stelselbeheer- en ontwikkelrol, en de implementatie-begeleidingsrol van VZVZ.

Het speelveld

MedMij kent veel afhankelijkheden voor het succesvol in gebruik nemen van het afsprakenstelsel, waar wij als programmaorganisatie minder directe invloed op hebben. Zoals “de basis op orde” aan de zijde van de bronsystemen voor wat betreft het implementeren van de informatiestandaarden, en gebruiksvriendelijkheid van de authenticatiemiddelen en deelnemende applicaties. De programmamanager voor deze volgende fase heeft oog voor de belangen van de verschillende partijen en weet deze partijen vanuit hun eigen doelstellingen mee te bewegen naar de gewenste situatie.

Je weet zowel de belangen van MedMij als maatschappelijke veranderopgave, als de belangen van VZVZ als regieorganisatie te vertegenwoordigen. Je stuurt op duurzame oplossingen die aansluiten bij andere afsprakenstelsels en architectuur, ook wanneer dit op weerstand stuit.

Vanuit VZVZ is jouw doelstelling de kwaliteit van de informatie-uitwisseling binnen het stelsel MedMij. Dit doel wordt half 2023 geëvalueerd; de programmamanager levert de input voor deze evaluatie vanuit VZVZ.

De mens

De programmamanager staat aan het hoofd van het programmateam dat de regie voert. Dit team zal MedMij in de nieuwe vorm doorontwikkelen en beheren. Je geeft het team vertrouwen in het volgen van een gezamenlijk pad en neemt verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden naar buiten. Je weet lastige besluiten te nemen en hiervoor draagvlak te creëren waarmee de spirit om samen het beste te bereiken groeit. Ieder kent zijn rol en jij geeft het voorbeeld.

De programmamanager is in staat de roadmap van MedElkaar met de partners en het team te vertalen naar concrete wijzigingen en implementaties, wat direct invloed heeft op de organisatieontwikkeling, samenwerking met de partners en de relatie met de deelnemers aan het stelsel.

Je geeft op strategisch en tactisch niveau leiding aan een multidisciplinair team van 20 personen en rapporteert aan de directeur operations van VZVZ. Het team is samengesteld met leden uit afdelingen van VZVZ die alle regiefuncties inbrengen die nodig zijn om tot resultaat te komen. Het kernteam bestaat uit een operationeel manager (productverantwoordelijke), de productmanager en de leadarchitect.

Wat ga je doen?

Je bent verantwoordelijk voor (strategisch) Programma Management. Je beheert en bewaakt de gestelde doelstellingen en legt verantwoording af aan de stakeholders, zonder de mensen en belangen achter de spreadsheets uit het oog te verliezen.

Je stelt een programma governance op, waarbij ruimte is om samen te werken op verschillende niveaus met interne en externe stakeholders. Je weet iedereen hier in mee te nemen en aan boord te houden. Denk aan je collega’s van VZVZ, maar ook de zorgkoepels, zorgaanbieders, leveranciers, overheidsorganisaties en andere landelijke programma’s voor gegevensuitwisseling.

Je bent een gerespecteerd gesprekspartner op verschillende niveaus. Je hebt meerdere antennes waar je snel tussen kunt schakelen. Zo stuur je op hoofdlijnen, maar ben je ook pragmatisch ingesteld wanneer de voortgang van een project hierom vraagt.

De taken en verantwoordelijkheden die op je pad komen zijn:

 • Eindverantwoordelijk voor het succesvol verlopen van programma’s en projecten op het gebied van gegevensuitwisseling;
 • Schakelen met belanghebbenden op verschillende niveaus over doelstellingen en uitvoering op tactisch en strategisch niveau;
 • Advies vragen aan betrokkenen en rapporteren over de voortgang;
 • Draagvlak creëren voor besluitvorming, zowel intern als extern;
 • Monitoren, beheren en bewaken van de voortgang binnen een regieorganisatie;
 • Beheren en controleren van de toegekende budgetten.
   

Wat vragen we van jou?

Een mensgerichte blik op gegevensuitwisseling in de zorg. De programma’s van VZVZ hebben een grote maatschappelijke waarde. Je hebt hier aantoonbaar ervaring mee.

Je laat je niet verleiden om te snel de inhoud in te gaan, maar spoort anderen aan om binnen hun eigen vakgebied het beste uit zichzelf te halen. Je bent in staat advies te beoordelen, te accepteren en weet wanneer jou om advies gevraagd wordt. Je schept duidelijkheid en creëert daarmee een stimulerende en veilige werkomgeving voor de verschillende betrokkenen. We ontvangen graag ten minste twee referenties van een opdrachtgever en/of stakeholder.

Je hebt in ieder geval affiniteit met Zorg & ICT en bent bekend met het stakeholderveld in de zorg. Vanzelfsprekend heb je goede analytische en communicatieve vaardigheden. Je bent in staat om (financiële) rapportages op te leveren en tussentijds bij te sturen. Je kan gericht communiceren om het dialoog aan te gaan met alle belanghebbenden.

Daarnaast breng je het volgende mee:

 • Een afgeronde masteropleiding op het gebied van bijv. Gezondheidswetenschappen, Bedrijfskunde of Bedrijfsinformatica;
 • Minimaal 8 jaar werkervaring als programmamanager, projectmanager of projectleider binnen de zorgsector in een multi-stakeholder omgeving en ervaring met projecten met een informatievoorziening en automatisering component;
 • Kennis en ervaring van gegevensuitwisseling in een complexe omgeving;
 • Ruime ervaring met projectmanagement methodieken, zoals Agile of Prince2.
   

Wat krijg je van ons?

Je komt terecht in een innovatieve en dynamische organisatie in het midden van de Zorg & ICT sector die gestaag groeit en waarin je kunt meegroeien. Je krijgt uitdagingen op landelijk en bestuurlijk niveau, met de juiste middelen om je visie te verwezenlijken. We bouwen aan een kernploeg van programmamanagers en projectleiders van RSO Nederland en VZVZ waar je goed mee kunt sparren, maar waar ook ruimte is om te experimenteren of gewoon plezier te maken. Daarnaast werk je in multidisciplinaire teams met goede ondersteuning.

 • De ruimte om doelen te verwezenlijken;
 • Het vertrouwen om het op jouw manier te doen;
 • Gemotiveerde mensen waarmee je een team kunt bouwen;
 • Budget om het waar te maken.

 

Wij bieden:

 • Een marktconform salaris inclusief een eindejaarsuitkering;
 • Een jaarcontract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd;
 • Flexibele werktijden;
 • Ruimte om jezelf te ontwikkelen met bijpassend opleidingsbudget;
 • Onbeperkt toegang tot onze online leeromgeving VZVZwijzer;
 • Aanvullend tot 100% van het bruto salaris partnerverlof van vijf weken;
 • Een mooie pensioenregeling;
 • Een laptop en een smartphone;
 • Een thuiswerkvergoeding;
 • Een netto vergoeding voor het inrichten van een ergonomische thuiswerkplek.
   

Kom je met de auto naar kantoor? Dat is geen probleem! Wij hebben onder ons kantoor een gratis parkeergarage. Ook is het kantoor goed bereikbaar met het OV. Tram 19 stopt voor de deur!

Kom je bij ons in dienst, dan vragen we jou een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren.

 

Disclaimer

 • Indien we voor de genoemde sluitingsdatum een geschikte kandidaat hebben gevonden, kan het zijn dat we de vacature eerder dan de vermelde sluitingsdatum van onze website verwijderen. Reacties die na sluitingsdatum binnenkomen, nemen we niet in behandeling.
 • De sluitingsdatum kan verlengd worden tijdens ons selectieproces. Indien je nog niets van ons vernomen hebt, nemen we je sollicitatie mee in de verlengde sollicitatieprocedure.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Wij werken met onze eigen recruiter.

Solliciteer direct

Vul onderstaand formulier in en solliciteer direct op de functie Programmamanager / Kwartiermaker MedMij (a.i.).
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: pdf, docx.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: pdf, docx.

Vragen over de vacature

Andrea van der Helm

Andrea van der Helm

HR-manager
Bel Andrea op: 06-48364240
Of mail naar: werving@vzvz.nl