Als je geen fouten maakt haal je er niet uit wat erin zit

Afbeelding
Adriaan Blankenstein
Adriaan Blankenstein
Bestuurder

Adriaan Blankenstein is sinds september 2018 bestuurder bij VZVZ. In zijn rol houdt hij zich dagelijks bezig met het bij elkaar brengen van stakeholders, zowel intern als extern. Daarnaast maakt hij gelukkig ook regelmatig tijd voor gezelligheid. Als de deur van zijn kantoor openstaat is iedereen welkom om een praatje te maken. Zo ook om wat vragen te stellen over zijn ervaringen bij VZVZ in de afgelopen jaren. Eind juni draagt hij het stokje over aan een nieuwe bestuurder.

Over zijn rol als bestuurder is Adriaan enthousiast. “Het is de leukste functie van allemaal”, vertelt hij. “En uitdagend, omdat we veel verschillende stakeholders hebben. Het is ontzettend leuk om die bij elkaar te brengen. Dat is de centrale rol van onze organisatie, de relevante personen bij elkaar brengen om zo resultaten te behalen. Dat bepaalt ook wel mijn werkdag. Voor een deel heb ik een agenda met afspraken en voor een deel gebeuren er dingen die niet voorzien zijn, het is hier nooit saai”.

Laagdrempelig

Naast zijn werkzaamheden als bestuurder vindt Adriaan het belangrijk beschikbaar te zijn. “Als ik niet in gesprek ben of in een vergadering zit, is mijn deur is altijd open”, vertelt hij. “Iemand die een vraag heeft, op welke manier dan ook, kan altijd bij mij terecht. Ik heb liever dat mijn dag ‘verstoord’ wordt door mensen die mij nodig hebben en dat ik ’s avonds wat langer door moet werken om het geplande werk te doen, dan dat mensen het gevoel zouden hebben dat ik er niet ben en dat zij het alleen moeten oplossen. Daar zou ik onrustig van worden.”

Organisatie in ontwikkeling

Wat Adriaan opvalt aan de organisatie? Dat is verandering. “Wij zijn ons aan het ontwikkelen van een kleine naar een middelgrote organisatie”, legt hij uit. “Er is een verandering van één of weinig diensten naar een heel portfolio aan diensten. We hebben te maken met verandering in de omgeving, internationale invloeden, de zorg die zich anders organiseert en digitalisering is een cruciaal onderdeel van de zorg geworden. Dat leidt ertoe, dat we met enorm veel partijen te maken hebben, die ook nog eens veel van ons verwachten in steeds kortere tijd. We moeten daardoor heel agile en flexibel zijn.”
 

Gedreven medewerkers

Dat vraagt van medewerkers dat zij dingen loslaten en zich specialiseren. En dat blijkt af en toe lastig. “Mensen zijn heel verantwoordelijk en gedreven. Dan is loslaten soms moeilijk. Maar die gedrevenheid is ook wat de mensen hier bindt”, licht de bestuurder toe. “Het is ook menselijke natuur, weerstand tegen verandering. Vaak komen er dan vragen op als ‘moet dat nu weer?’ of ‘was het niet goed dan?’. De manier waarop ik daarmee omga is door uit te leggen dat het goed was, maar niet langer goed is. Altijd uitleggen, nooit afroepen, opleggen of dicteren, maar altijd uitleggen wat ik zie, wat er zou moeten gebeuren, hoe we dat gaan doen, waarom we dat gaan doen en wie daarin welke rol heeft. En mensen het gevoel van veiligheid geven. Want de wereld stort niet in als die anders wordt, maar je moet je plekje opnieuw inrichten.”

En bij verandering hoort volgens Adriaan ook fouten mogen maken. “Ik denk zelfs dat als je geen fouten maakt, je er niet uit haalt wat erin zit”, geeft hij aan. “Je weet dan nooit waar de grens ligt. Fouten moet je zelfs wel maken, ze mogen alleen niet fundamenteel zijn. Maar als je grenzen verlegt krijg je af en toe onverwachte dingen en dan gaat het wel eens fout.”

Trots op het podium staan

In zijn rol als bestuurder hoopt Adriaan VZVZ in de afgelopen jaren zelfvertrouwen te hebben meegegeven. We waren als organisatie heel timide en bleven het liefst onder de radar.” Daarmee verwijst hij naar het verwerpen van het voorstel voor een landelijk EPD door de Eerste Kamer in 2011. Die terughoudendheid is de afgelopen jaren minder geworden. “We durven er nu te zijn, op het podium te staan en trots te vertellen wie we zijn. Zelfs de minister van VWS neemt ons, onze organisatie en onze producten in de mond en zet het in brieven aan de Tweede Kamer. Daar ben ik echt heel trots op. Dat we er zijn.”

Ook op de medewerkers van VZVZ is hij trots. “Ik noem het professionele inspiratie. We hebben zulke leuke inspirerende mensen in dienst, die goed zijn in hun vak. Het inspireert enorm als je met zulke goede professionals mag samenwerken.” 

Adviezen voor de komende jaren

Eind juni draagt Adriaan de rol van bestuurder over aan een nieuwe bestuurder. Op de vraag of hij nog adviezen mee zou willen geven antwoordt hij direct “heel veel!” en benadrukt vervolgens: “Kijk naar wat de organisatie allemaal kan en waard is. Luister goed naar je professionals. Je kunt als bestuurder echt niet alles weten. Jouw specialisten zijn altijd beter dan jij, maar als bestuurder is het jouw taak om het te combineren.”

Verder deelt hij dat elke organisatie af en toe uit de groef getild moet worden. “Je doet wat je gewend bent te doen. En een bestuurder moet altijd kijken naar ‘wat is er morgen nodig?’ en ‘wat is er overmorgen nodig?’. Dat is een combinatie van heel goed luisteren en de verandering in de samenleving aanvoelen en je club daar op inrichten. En dat is af en toe best disruptive. Sommige veranderingen betekenen dat wij ook écht moeten veranderen en daar hoort de bestuurder dan leiding aan te geven.”

De medewerkers van VZVZ zou Adriaan graag het advies meegeven om altijd van buiten naar binnen te denken. “Er verandert veel en de zorg staat enorm onder druk. Ik denk dat we goed moeten kijken naar waar dat door komt. Bijvoorbeeld naar de manier waarop we georganiseerd zijn in de zorg, met zoveel administratieve ballast. We denken altijd maar meer mensen en meer geld, maar kijk ook vooral naar wat er handiger kan en doe dat dan vooral.”